Προστατευτικό τοίχωμα "Corona"

Προστασία από την κορώνα στο λιανικό εμπόριο: τοίχοι προστασίας από ιούς Το Retail όχι μόνο έπρεπε να προστατευτεί από τους ιούς, τους ατμούς και το σάλιο από τους πελάτες από σήμερα. Τα εμπορεύματα που βρίσκονται στο ύπαιθρο και δεν είναι συσκευασμένα πρέπει πάντοτε να προστατεύονται από οποιαδήποτε μόλυνση σύμφωνα με τους κανονισμούς υγιεινής. Αλλά από τότε που ο ιός της κορώνας ξεπέρασε τον έλεγχο, ένας προστατευτικός τοίχος είναι ακόμη πιο σημαντικός για τη λιανική ...