συστήματα λέιζερ

Κοπή με λέιζερ ...

Η κοπή με λέιζερ είναι μια τεχνολογία για την κοπή υλικών με λέιζερ υψηλής ισχύος που χρησιμοποιείται συνήθως σε γραμμές βιομηχανικής παραγωγής. Μια εστιασμένη δέσμη λέιζερ, η οποία συνήθως ελέγχεται από ένα σύστημα υπολογιστή CNC, παρέχει υψηλή συγκέντρωση ενέργειας και επιτρέπει την κοπή σχεδόν όλων των ομάδων υλικών, ανεξάρτητα από τις θερμοφυσικές τους ιδιότητες. Κατά τη διαδικασία κοπής, η υλική ουσία του ...

Ακριβής κοπή λέιζερ με σύγχρονες μεθόδους

Στον τομέα της μηχανολογίας και των κατασκευών, η ακριβής εργασία είναι δυνατή μόνο με εξαρτήματα υψηλής ποιότητας. Ευτυχώς, για την κατασκευή αυτών των επαγγελματικών, χρησιμοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι σήμερα για τον καθαρισμό και την αποτελεσματικότητα των εξαρτημάτων. Σε αντίθεση με τις παλαιότερες διεργασίες, τα σύγχρονα λέιζερ ειδικότερα είναι πολύ ακριβή και μπορούν να επεξεργάζονται υλικά αποτελεσματικά και καθαρά ...

de German
X