Μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση κόστους μέσω της ποιότητας

Το πλεονέκτημα είναι η απουσία πρόσθετου υψηλού κόστους εργαλείων, επειδή το χαμηλό κόστος εγκατάστασης σημαίνει με την εξανθρωπισμό του χώρου εργασίας μια σιωπηλή και χωρίς δονήσεις εργασία. Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος και η πολύ υψηλή διαστασιακή ακρίβεια είναι επίσης δυνατά με ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί πλήρως την αρχή του λέιζερ. Με μικρότερα μεγέθη παρτίδων, οι μελλοντικές απαιτήσεις μπορούν επίσης να ικανοποιηθούν ...