Μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση κόστους μέσω της ποιότητας

Η αποφυγή πρόσθετου υψηλού κόστους εργαλείου είναι πλεονεκτική, επειδή το χαμηλό κόστος ρύθμισης σημαίνει, με τον εξανθρωπισμό του χώρου εργασίας, μια σιωπηλή και χωρίς κραδασμούς εργασία. Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος και η πολύ υψηλή διάσταση ακρίβεια είναι επίσης δυνατοί με ένα τέτοιο σύστημα που μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως την αρχή του λέιζερ. Καθώς τα μεγέθη παρτίδων γίνονται μικρότερα, οι μελλοντικές απαιτήσεις ...