κοπή με λέιζερ

Ο διαμορφωτής ανταλλακτικών λέιζερ

Η κοπή με λέιζερ είναι μια διαφορετική και ευέλικτη μέθοδος επεξεργασίας που σας επιτρέπει να κατασκευάζετε εξαρτήματα λέιζερ υψηλής ποιότητας σύμφωνα με μεμονωμένες προδιαγραφές. Η κοπή με λέιζερ δημιουργεί ακριβή περιγράμματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταβλητά και οικονομικά για μια μεγάλη ποικιλία υλικών. Ως αποτέλεσμα, έχετε καθαρά και ακριβή ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Τα μεμονωμένα μέρη λέιζερ πείθουν με ...

Κοπή λέιζερ ...

Η κοπή λέιζερ είναι μια τεχνολογία κοπής υλικών με λέιζερ υψηλής ισχύος που χρησιμοποιείται συνήθως σε βιομηχανικές γραμμές παραγωγής. Μια εστιασμένη δέσμη λέιζερ, κανονικά ελεγχόμενη από υπολογιστή με έλεγχο CNC, παρέχει υψηλή συγκέντρωση ενέργειας και επιτρέπει την κοπή σχεδόν όλων των υλικών ομάδων, ανεξάρτητα από τις θερμοφυσικές τους ιδιότητες. Κατά τη διαδικασία κοπής, το υλικό του υλικού λιώνει ...

Μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση κόστους μέσω της ποιότητας

Το πλεονέκτημα είναι η απουσία πρόσθετου υψηλού κόστους εργαλείων, επειδή το χαμηλό κόστος εγκατάστασης σημαίνει με την εξανθρωπισμό του χώρου εργασίας μια σιωπηλή και χωρίς δονήσεις εργασία. Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος και η πολύ υψηλή διαστασιακή ακρίβεια είναι επίσης δυνατά με ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί πλήρως την αρχή του λέιζερ. Με μικρότερα μεγέθη παρτίδων, οι μελλοντικές απαιτήσεις μπορούν επίσης να ικανοποιηθούν ...

Ακριβής κοπή λέιζερ με σύγχρονες μεθόδους

Στη βιομηχανία μηχανημάτων και στον κατασκευαστικό κλάδο, η ακριβής εργασία είναι δυνατή μόνο με εξαρτήματα υψηλής ποιότητας. Σήμερα, ευτυχώς, χρησιμοποιούνται σύγχρονες διαδικασίες για να καταστούν αυτά τα συστατικά καθαρά και αποτελεσματικά. Τα σύγχρονα λέιζερ, σε αντίθεση με τα παλαιότερα, είναι πολύ ακριβή και είναι σε θέση να επεξεργάζονται αποτελεσματικά και καθαρά υλικά.

de German
X